what do you and your friends do together ielts

Dưới đây là một vài ý tưởng và từ vựng cho câu hỏi thuộc chủ đề Friends mà Huyền đọc các bài báo rồi ghi chú lại trong quá trình tự học tại nhà. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn

what do you and your friends do together ielts

Dưới đây là một vài ý tưởng và từ vựng cho câu hỏi thuộc chủ đề Friends mà Huyền đọc các bài báo rồi ghi chú lại trong quá trình tự học tại nhà. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn nhé.

What do you think are the most important qualities for friends to have?

essential qualities of a good friend:

loyal

 • stay even when everyone else has left: ở lại ngay cả khi những người khác đã rời bỏ bạn
 • never let you feel that youre alone: không bao giờ để bạn cảm thấy rằng bạn cô đơn
 • never talk behind your back: không bao giờ nói xấu sau lưng bạn
 • dont believe in gossip or engage in gossip about those close to them: không tin vào tin đồn hoặc tham gia vào tin đồn về những người thân thiết của họ
 • show up for friends when they promise they will: họ sẽ có mặt để gặp/giúp bạn khi họ hứa họ sẽ tới
 • be there for you in any situation: bên bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào

honest

 • speak openly from the heart: những gì họ nói ra xuất phát từ chính trái tim họ
 • honesty  the key foundation in trust: sự thành thật  nền móng của sự tin tưởng
 • tell friend  if he or she does not look good in an out fit: nói với bạn của họ rằng anh ấy hay cô ấy không hợp với bộ đồ đó đâu
 • keep their promises: giữ lời hứa

supportive

 • they believe in your potential to reach your dreams: họ tin tưởng vào tiềm năng của bạn là bạn sẽ đạt được ước mơ của mình
 • understand who you are and what you need: thực sự hiểu bạn và biết bạn cần gì
 • be with you through thick and thin: bên bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào
 • get your back no matter what situation youre about to walk into: hỗ trợ bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào

Do adults and children make friends in the same way?

When we were kids:

 • making friends  simple and easy: kết bạn  đơn giản và dễ dàng
 • go knock on the neighbours door  see if anyone wants to start up a game of kickball  just ask want to play with me  become friends: gõ cửa nhà hàng xóm  xem có ai muốn chơi đá bóng  chỉ cần hỏi muốn chơi không  trở thành bạn bè

Making friends as adults:

 • hard, take time: khó, cần thời gian
 • adults  afraid to try something new: người lớn  sợ thử những điều mới lạ
 • adult stuff: work, financial issues, childcare,  leave little time for friends: những mối quan tâm khi ta là người lớn: công việc, vấn đề tài chính, chăm sóc con cái,   còn rất ít thời gian cho bạn bè
 • going out isnt as appealing  at the end of a long work week  watch TV, browse the internet rather than meet up for dinner with a new friend: đi ra ngoài chơi không còn hấp dẫn nữa sau một tuần làm việc  xem TV, lướt internet thay vì gặp gỡ để ăn tối với một người bạn mới
 • networking becomes more important  meeting new people has become more about finding out what they can do for you, rather than if theyre up for a movie this weekend: kết nối để mở trọng mạng lưới trở nên quan trọng hơn  gặp gỡ những người mới là để tìm hiểu xem họ có thể làm gì cho bạn, thay vì họ có rảnh để đi xem phim không.

Do you think it is impossible to make real friends on the internet?

 • Facebook, Penpalworld, Couchsurfing  you can find people with similar interests  people who are eager to meet and share their knowledge with others/ find like- minded people: Facebook, Penpalworld, Couchsurfing  bạn có thể tìm thấy những người có sở thích giống bạn  những người mong muốn gặp gỡ và chia sẻ kiến thức của họ với những người khác / tìm những người cùng chí hướng
 • Search for events in your area  a perfect opportunity to learn more about the surroundings + meet new people: tìm kiếm các sự kiện trong khu vực của bạn  một cơ hội hoàn hảo để tìm hiểu thêm các nơi xung quanh bạn + gặp gỡ những người mới
 • Dating apps  many people found their real life friends/ soulmate on tinder/ : ứng dụng hẹn hò  nhiều người tìm thấy bạn bè / người bạn đời thực của họ trên tinder /

Tải bản PDF: Tại đây

>>> Khóa học IELTS Speaking Online4.8/5 - (5 bình chọn)

 • Share on Facebook
 • Tweet on Twitter
 • Share on LinkedIn

Video liên quan