How much time do you spend together with your friends?

Nội dung [Hiện] [Ẩn]

How much time do you spend together with your friends?

Nội dung                                 [Hiện]                                [Ẩn]

  • Chủ đề FRIENDS IELTS Speaking Part 1 và mẫu câu trả lời band 8.0+
  • Từ vựng IELTS chủ đề Friends
  • Các cụm từ hay chủ đề về tình bạn

Chủ đề Friends trong IELTS Speaking Part 1 là một chủ đề thông dụng trong cuộc sống và cũng thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS. Trong bài viết này, cùng LangGo tham khảo các mẫu câu hỏi và mẫu trả lời cho chủ đề này nhé!

IELTS Speaking Part 1: Chủ đề FRIENDS và mẫu trả lời band 8+

IELTS Speaking Part 1: Chủ đề FRIENDS và mẫu trả lời band 8+

Chủ đề FRIENDS IELTS Speaking Part 1 và mẫu câu trả lời band 8.0+

1. Do you have many close friends?

Ihave only one friend I would confide in. Im quite picky and more importantly, I have a somewhat irrational fear that none of my friends really like me and that Im just a guy they can barely tolerate and it is hard for me to live in harmony with them.

2. Do you think friendship is important?

There is no doubt that friendships play a vital role in our life. They make our lives interesting and wonderful. They help us develop a sense of sharing whether they are tangible things or just inspirational or motivational words of wisdom.

3. Which do you prefer to spend time with: a friend or spend time alone?

It depends. Normally, Im more of a loner and generally spend more time in solitude than with friends. But when Im in a bad mood, loneliness makes me feel isolated from the whole world. These days, I will hang out with my friends so that sad and unhappy thoughts cannot come into my mind.

4. What kind of people do you like to have as friend?

I find myself attracted to people who are honest and who know how to behave with others. I always avoid making friends with people who have a superiority complex.

5. Do you like face-to-face conversations with people?

Actually I like to talk with cyber friends more than having real-world conversations. I think others observe me a lot, they judge me and hence I become very self conscious and shy away from speaking face to face.

6. Are most of your friends from school or from outside school?

Most of my friends are from high school. People who I met at work or from clubs have less in common with me, whereas at Uni we all shared interests in the same things and subjects.

Có thể bạn quan tâm:

  • Discourse Markers là gì? Cách sử dụng hiệu quả trong IELTS Speaking
  • Tổng hợp IELTS Speaking Part 3 topics và câu hỏi thường gặp
  • Khoá học IELTS online trực tuyến

7. How often do you meet with your friends?

When I was younger, I used to meet my friends almost everyday. Even friends outside of school were a part of my daily social interactions. But now, as a 23 year old working professional, I barely meet anyone during weekdays. I meet my closest friends only on some weekends. These meetups are sporadic too.

8. What do you and your friends do together?

My closest friends and I have a mutual interest which is we always have a thirst for clothes shopping, so whenever we have time, we will go shopping together until we break the bank. Sometimes when we are out of money, just window shopping is enough.

9. How do people in your country meet others and make friends?

I dont think it particularly matters what country youre from. In every country, you can make friends just by sitting next to someone a few times during class, then a friendship logically happens. Otherwise, you can make cyber friends through social networks like Facebook or Twitter.

10. Do adults and children make friends in the same way?

Adults use self disclosure to develop trust and loyalty among friends. This is quite complicated in practice while children usually use common interests and goals as the basis of their friendships. More importantly, kids have a whale of time with whoever, but adults have to use their time for work and taking care of their family.

11. Do you think it is possible to become real friends with people you meet on the internet?

Of course it is possible to establish real friendships with someone online. What you need in a friendship is truthfulness, reliability, empathy, respect and loyalty. If youre getting all that from your online friends then you can consider them as genuine friends.

Từ vựng IELTS chủ đề Friends

Cùng tham khảo một số từ vựng chủ đề Friends hữu ích cho bài nói của bạn:

- A childhood friend : Bạn thời thơ ấu

- A circle of friends : Một nhóm bạn

- A friend of the family/ a family friend : Người bạn thân thiết của với gia đình

- A good friend : Bạn thân (một người bạn hay gặp mặt)

- A trusted friend : Một người bạn tin tưởng

- An old friend : Bạn cũ

- Be just good friends: người bạn tốt

- Best friend : Bạn thân nhất

- Best mate: Bạn thân thiết nhất

- Boyfriend : Bạn trai (Người có quan hệ tình cảm nếu bạn là nữ)

- Buddy (best buddy) : /bʌ.di/ Bạn thân nhất

- Close friend : Bạn thân

- Companion : /kəmˈpӕnjən/  Một người được chi trả để sinh sống cùng làm bầu bạn và chăm sóc, hoặc một mối quan hệ ngoài hôn nhân lâu năm

- Girl friend : Bạn gái

- To be really close to someone : Rất thân với người nào đó

- To go back years : Biết nhau nhiều năm

- A mutual friend : Bạn chung (của bạn và bạn của bạn)

- Be no friend of : Không thích người nào, cái gì

- Casual acquaintance: Người mà bạn không biết rõ lắm

- Classmate: Bạn cùng lớp

Các cụm từ hay chủ đề về tình bạn

- Its really amazing when two strangers become the best of friends, but its really sad when the best of friends become two strangers.

Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.

- There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.

Không có gì trên trái đất đủ giá trị hơn tình bạn chân thành.

- Friendship is not something you learn in school. But if you havent learned the meaning of friendship, you really havent learned anything.

Tình bạn  không phải là cái gì đó bạn có thể học được ở trường lớp. Thế nhưng nếu bạn không biết được ý nghĩa của tình bạn thì thực sự bạn không ngấm được gì cả.

- Dont walk behind me; I may not lead. Dont walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.

Đừng đi theo sau, tôi không phải người dẫn đường. Cũng đừng đi trước, tôi có thể sẽ không đi theo. Chỉ cần bên cạnh và là bạn của tôi thôi.

- Love is the only force capable of transforming an enemy into friend.

Tình yêu là một thế lực duy nhất có thể biến kẻ thù thành tình bạn.

- Friends show their love in times of trouble, not in happiness.

Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong lúc khó khăn và không hạnh phúc

- Two persons cannot long be friends if they cannot forgive each others little failings.

Hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho những thiếu sót nhỏ của nhau.

- Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears. (Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.) - John Lennon

- Dont be dismayed at goodbyes, a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends. (Đừng buồn khi phải nói lời tạm biệt, sự chia xa là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.) - Richard Bach

- A friendship can weather most things and thrive in thin soil; but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often  just to save it from drying out completely. (Nếu tất cả bạn bè tôi nhảy khỏi cây cầu, tôi sẽ không theo đâu, tôi sẽ là người ở bên dưới để đón họ khi họ rơi xuống.)

- Pam Brown

Bạn bè là điều thân thuộc đồng thời lại rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Nên nhớ rằng IELTS là chứng chỉ học thuật nhưng nhằm đánh giá khả năng sử dụng Tiếng Anh và ứng dụng vào đời sống nên các chủ đề càng quen thuộc càng dễ xuất hiện. Đừng để những khía cạnh quen thuộc này làm khó bạn khi bước vào kì thi IELTS nhé!

Hy vọng với bài tổng hợp từ vựng, collocations và các mẫu câu hỏi - trả lời về chủ đề friends IELTS Speaking Part 1 mà LangGo đã tổng hợp, bạn sẽ dễ dàng chinh phục IELTS Speaking nếu gặp phải topic này!

Video liên quan